Header image

Üdvözöljük a SHAREs magyar oldalán

A SHAREs az energiaközösségekről szól

Az EU finanszírozásával futó SHAREs az ún. helyi hősöket támogatja új energiaközösségek létrehozásában, meglévők bővítésében. Segítséget nyújt számukra többek között abban is, hogyan motiválják a fogyasztókat az energiaközösségekhez való csatlakozásra; beleértve azokat is, akik jelenleg még nem érdeklődnek az energia témaköre iránt, vagy nem ismerik az energiaközösségek fogalmát.  

Mindez hozzájárul ahhoz, hogy a fogyasztók aktív szerepet vállalhassanak a zöld átmenet folyamatában. Az energiaközösségekhez való csatlakozás lehetővé teszi számukra, hogy megújulóenergia-termelőkké váljanak, javítsák az energiahatékonyságot, tárolják a hő- és villamosenergiát, energiát tápláljanak vissza a hálózatba, és keresleti rugalmasságukat felkínálják a piacnak. Ezáltal az egyéni fogyasztók termelő-fogyasztókká válnak.  

… ők azok, akik érdekeltek lehetnek energiaközösség alapításában vagy közös tevékenységek kialakításában.

A SHAREs konzorcium osztrák, bolgár, horvát, grúz, német és magyar partnerekből áll. A helyi hősök támogatása különösen fontos azokban az országokban, ahol még nem jöttek létre energiaközösségek. Mindemellett azokban az országokban, ahol már léteznek energiaközösségek, továbbra is jelentős potenciál rejlik az energiaközösségek működési feltételeinek javításban, fejlesztésében.

SHAREs célkitűzése

A SHAREs célja, hogy közös tevékenységek széles skáláját fedje le, hozzájárulva az energiahatékonyság növeléséhez, az energiagazdálkodás optimalizálásához és a megújuló energiaforrások részarányának bővítéséhez. Így a SHAREs-ben az energiaközösségek kifejezés a fogyasztók által és a fogyasztókért végzett közös tevékenység minden formájára vonatkozik. Azokban az országokban, ahol már teljeskörűen átvették az energiaközösségekre vonatkozó európai jogszabályokat - mint például Ausztria - a hangsúly a megújulóenergia-közösségeken illetve a lakossági energiaközösségeken van.

Hogyan támogatja a SHAREs az energiaközösségeket és a közös tevékenységeket?

A lakosság bevonásának kulcsa a tájékozott, segédanyagokkal ellátott ún. helyi hős. A helyi hősök támogatására minden partnerországban elérhető egy központi digitális platform – Tudástér – ahol az érdeklődők energiaközösségek létrehozásához, bővítéséhez szükséges alapinformációkat találhatnak.   

Az országokra jellemző online SHAREs Tudástér többek közt az alábbiakat kínálja a helyi hősök számára: 

  1.  egy országspecifikus információs eszköztár, mely biztosítja a helyi hősök számára az energiaközösségek létrehozásához szükséges információkat (jogszabályi keretek, szerződésminták, üzleti modellek); 

  2.  egy személyre szabható kommunikációs kampány építőkövei, melynek segítségével a helyi hősök hatékonyan népszerűsíthetik az energiaközösséget vagy közös tevékenységet a fogyasztói csoportok körében. 

Ahelyett, hogy a semmiből indulna ki, a SHAREs már meglévő kezdeményezések, projekteredmények, valamint nemzeti és európai eszközök legjavát használja fel, és ezeket központi nemzeti Tudásterekbe foglalja össze. Ahol csak lehet, a SHAREs meglévő platformokra és kezdeményezésekre épít; továbbá együttműködik hasonló, jelenleg is futó kezdeményezésekkel. 

A hat nemzeti SHAREs Tudástér meglévő programok tudásanyagát és eszköztárát ötvözi fejlett energiaközösségek és politikai döntéshozók tapasztalataival. 

A Tudástér angol nyelvű sablonja megkönnyíti a nemzeti honlapok kialakítását, és az egyes országok egyedi igényeihez igazítható. Miután a hat európai ország legalább 20 energiaközösségében tesztelték és pontosították, a SHAREs Tudástér Európa-szerte elérhetővé válik az érdeklődők számára. 

A SHAREs támogatja a már meglévő (úttörő), az induló (kísérletező) valamint a jövőbeni  energiaközösségeket

... olyan önkormányzatok, lakossági csoportok, amelyek a SHAREs keretében és támogatásával energiaközösséget hoznak létre vagy fejlesztenek.

A SHAREs hat partnerországban legalább 20 új energiaközösség létrehozását támogatja. A visszajelzések nyomán a projektben kifejlesztett anyagokat tesztelik és finomítják. A kísérleti projektek a tágabb értelemben vett energiaközösségek különböző formáira terjednek ki, beleértve egy Ausztria és Magyarország közötti, határon átnyúló energiaközösség létrehozására tett kísérletet is.

... energiaközösség létrehozásában, működtetésében jártas személyek vagy szervezetek.

Az úttörő közösségek olyan létező energiaközösségek, amelyek a megalakulás és működés során szerzett tapasztalataik révén értékes ismeretekkel szolgálhatnak. A SHAREs révén egy „úttörő kör” részévé válnak, így lehetőségük lesz az egymás közötti rendszeres eszmecserére és a megszerzett tudás megosztására.

... keretet kínál a már meglévő és az újonnan alakuló energiaközösségek közötti tapasztalatcseréhez.

Az úttörők mentorprogramon keresztül adják át első kézből szerzett tapasztalataikat a feltörekvő energiaközösségeknek. Az úttörőket emellett a projektben kifejlesztett anyagok is támogatják. Multiplikátorként a SHAREs és a Tudástér elemeit népszerűsítik hálózataikban. 

A SHAREs sikere a jövőbeni, potenciális energiaközösségekben rejlik; a partnerországokban és uniós szinten különböző multiplikátorokon keresztül közelítik meg őket. A partnerek erős nemzeti hálózatai és európai kapcsolatrendszere biztosítja, hogy a SHAREs Tudástér elérje az energiaközösségeket megalapítani szándékozó helyi hősöket.

Kapcsolat

Angela Holzmann, projektkoordinátor 

Österreichische Energieagentur – Ausztriai Energiaügynökség  

Mariahilfer Strasse 136, 1150 Vienna, Austria 

Tel. +43 (0)1 586 15 24-193 

Mob. +43 (0)664 810 7881

energyagency.at

 

Lajtmann Csaba, programezető 

Reflex Környezetvédő Egyesület  

9024 Győr, Bartók Béla u. 7.  

Email: lajtmann@gmail.com 

reflexegyesulet.hu 

 

Kovács Bence, közösségi energia programvezető 

Magyar Természetvédők Szövetsége  

1091 Budapest, Üllői út 91/b  

kozossegienergia@mtvsz.hu 

mtvsz.hu

Hírlevél

Légy naprakész a SHAREs hírlevéllel! 

Iratkozz fel itt.