Header image

Добре дошли на страницата на SHAREs България

SHAREs е посветен на енергийните общности

SHAREs е инициатива, финансирана от Европейския съюз, която подкрепя т.нар. местни герои в създаването или разширяването на своя енергийна общност. Освен това SHAREs предлага решения за преодоляване на трудностите при привличането на съмишленици, включително и на такива, които все още не се вълнуват от енергийните въпроси или не са запознати с концепцията за енергийните общности.

Участието на потребителите в енергийни общности ги поставя начело на зеления преход. То им дава възможност да произвеждат чиста енергия чрез възобновяеми източници (ВИ), да подобрят енергийната ефективност на своите домове, да съхраняват топлина и енергия, да продават електроенергия на мрежата и да предлагат на енергийния пазар своята гъвкавост при търсенето. Така от индивидуални потребители те се превръщат в колективни просюмъри.

…са тези, които имат интерес да основат енергийна общност или да инициират колективни действия.

Консорциумът, изпълняващ проекта SHAREs, включва партньори от Австрия, България, Германия, Грузия, Унгария и Хърватия. Осигуряването на подкрепа на местните герои е от голямо значение за страните, в които предстои да бъдат установени енергийни общности. Но дори и в държавите, в които такива общности вече съществуват, потенциалът за разширяване и развитие на рамковите им условия е голям.

Обхват на проекта SHAREs

Целта на SHAREs е да подкрепи всички възможни модели за активно енергийно гражданство, които допринасят за повишаването на енергийната ефективност, оптимизираното управление на децентрализираното енергийно производство и/или увеличаването на дела на енергията от ВИ. Следователно понятието за енергийни общности в рамките на проекта SHAREs се отнася до всички форми на колективни действия от и за потребителите. В страните, в които вече действа европейското законодателство относно енергийните общности, като например Австрия, фокусът се поставя върху подпомагането на "общностите за енергия от възобновяеми източници" и "гражданските енергийни общности".

Как SHAREs подкрепя енергийните общности и колективните действия

Ключът към ангажирането на всички граждани са добре подготвените местни герои. SHAREs подкрепя местните герои в шестте държави, участващи в проекта, чрез специално разработени национални онлайн портали, които предоставят необходимата информация за съставянето и развитието на енергийна общност.

Онлайн порталите съдържат:

  1. Набор от инструменти, които предоставят техническа, правна и финансова информация и полезни връзки, в това число най-значимите аспекти на съществуващата правна рамка, примерни договори, технически стандарти и ИТ решения, описания на успешни бизнес модели и др.;
  2. Градивни елементи за провеждането на комуникационна кампания, съобразена с конкретните нужди на енергийните общности, която ще даде възможност на местните герои да популяризират ефективно своята идея сред най-подходящите потребителски групи.

 

Шестте национални онлайн портала на SHAREs съчетават знанията и инструментите на съществуващите инициативи с приноса на утвърдени енергийни общности и разработчици на политики. Общ шаблон на английски език улеснява разработването на национални уебсайтове и може да бъде адаптиран спрямо индивидуалните нужди на всяка страна. След като бъде тестван в най-малко 20 енергийни общности, онлайн порталът на SHAREs ще бъде предоставен за ползване от всички заинтересовани страни в Европа.

Българският информационен портал е достъпен оттук.

SHAREs подкрепя съществуващите (пионерни), в процес на създаване (пилотни) и потенциалните енергийни общности

… са общини/ групи от хора, които създават/ разширяват енергийна общност в рамките и с подкрепата на SHAREs.

Проектът подкрепя пряко създаването на най-малко 20 енергийни общности или колективни действия (пилотни проекти) в шестте партниращи си държави. В хода на тяхното учредяване се тестват разработените по проекта материали, които впоследствие ще бъдат подобрени въз основа на получената обратна връзка. Пилотните проекти обхващат различни форми на енергийни общности, включително трансгранични, като тази, установена между Австрия и Унгария.

са хора/ организации, реализирали проекти, свързани с енергийни общности.

Пионерите са съществуващи енергийни общности или колективи, които могат да предоставят на начинаещите ценни напътствия въз основа на богатия си опит. Те стават част от кръга на пионерите и действат като център за знания за енергийните общности.

… опитните пионери предават своите знания на бъдещите енергийни общности.

Пионерите предават своя опит на бъдещите енергийни общности в рамките на менторската програма и с помощта на материалите, разработени по проекта. Освен това те популяризират идеите и онлайн портала на проекта SHAREs в своята общност, изпълнявайки ролята на мултипликатори.

Потенциалните общности са ключови за успеха на SHAREs и към тях се подхожда чрез различни мултипликатори в страните - партньори по проекта и на ниво ЕС. Широката национална и международна мрежа от партньори гарантира, че разработеният от SHAREs онлайн портал може да бъде полезен и ефикасен за бъдещите местни герои.

Лице за контакт

Angela Holzmann, Координатор на проекта

Österreichische Energieagentur - Austrian Energy Agency (AEA)

Mariahilfer Strasse 136, Vienna 1150, Austria

Tel. +43 (0)1 586 15 24 - 193

Mob. +43 (0)664 810 7881

www.energyagency.at

 

 

Лице за контакт в България

Мария Трифонова, Координатор на SHAREs за България

Черноморски изследователски енергиен център (ЧИЕЦ)

Ул. Виктор Григорович 7, София 1606, България

Тел.: +359 2 980 6854

Моб. тел.: +359 889 205 520

www.bserc.eu

 

Новини

Бъдете информирани с бюлетина на SHAREs!

Абонирайте се тук.