Header image

Dobrodošli na SHAREs Hrvatska

Fokus SHAREs projekta su energetske zajednice 

SHAREs, inicijativa financirana od strane EU, podržava lokalne heroje u uspostavljanju novih ili proširenju postojećih energetskih zajednica. Također im omogućuje da motiviraju potrošače, uključujući one koji još nemaju afiniteta prema takvim inicijativama ili jednostavno nisu upoznati s konceptom energetskih zajednica.  

Takav pristup stavlja potrošače u središte procesa zelene tranzicije. Sudjelovanje u energetskim zajednicama omogućuje potrošačima da postanu proizvođači obnovljive energije, poboljšaju energetsku učinkovitost, pohranjuju toplinu i energiju, vraćaju energiju natrag u mrežu te ponude fleksibilnost svoje potražnje tržištu. Individualni potrošači postaju aktivni kupci. 

…. oni koji su potencijalno zainteresirani za osnivanje energetske zajednice ili pokretanje zajedničkih akcija 

Konzorcij SHAREs projekta okuplja partnere iz Austrije, Bugarske, Hrvatske, Gruzije, Njemačke i Mađarske. Potpora lokalnim herojima je posebno važna u zemljama u kojima se energetske zajednice tek trebaju uspostaviti. Međutim, čak i u zemljama u kojima one već postoje, još uvijek postoji veliki potencijal za proširenje i razvoj općih uvjeta za njihovu uspostavu i rad 

Ključ za uključivanje svih građana je kroz dobro “opremljene” lokalne heroje. U svakoj zemlji, partneru na projektu, SHAREs Gateway će biti središnja točka na kojoj će moći pronaći sve što im je potrebno za uspostavu ili proširenje svoje energetske zajednice. Nacrt Gateway-a olakšava stvaranje nacionalnih web stranica i može se prilagoditi individualnim potrebama svake zemlje.

Obuhvat SHAREs projekta

Cilj SHAREs-a je obuhvatiti različite oblike zajedničkih akcija, pridonoseći povećanju energetske učinkovitosti i/ili optimiziranom upravljanju energijom i/ili integraciji većeg udjela obnovljivih izvora energije. Dakle, pojam energetske zajednice u SHAREs-u odnosi se na sve oblike kolektivnih postupaka od strane potrošača. U zemljama koje su se već uskladile s europskim zakonodavstvom  o energetskim zajednicama, fokus je na zajednicama obnovljive energije (eng. REC- Renewable Energy Communities) i energetskim zajednicama građana (eng. CEC- Citizen Energy Communities).

Kako SHAREs pruža podršku energetskim zajednicama i zajedničkim akcijama

Ključ za uključivanje svih građana je kroz dobro opremljene lokalne heroje. Iz tog razloga, Gateway postaje središnja digitalna platforma u svakoj partnerskoj zemlji gdje lokalni heroji mogu pronaći sve informacije koje su im potrebne za uspostavu ili proširenje svoje energetske zajednice. 

SHAREs podržava lokalne heroje stvaranjem upravo takvih platformi za pojedine zemlje (SHAREs Gateways), koje uključuju: 

  1. Komplet alata za provedbu, specifičan za pojedinu državu, sa svim potrebnim informacijama za uspostavu energetske zajednice (pravni okvir, modeli ugovora, poslovni modeli itd.); 
  2. “Pick and mix” komunikacijska kampanju kako bi se lokalnim herojima omogućila učinkovita promocija svoje energetske zajednice ili zajedničke akcije svojim najrelevantnijim skupinama potrošača. 

Umjesto da započinje „od nule“, SHAREs na najbolji način iskorištava postojeće inicijative, rezultate projekata, postojeća rješenja, nacionalne kao i europske alate, te ih objedinjuje u jednu zajedničku platformu. Gdje je to moguće, SHAREs se nadograđuje na postojeće platforme i inicijative, kao i one slične koje su u procesu planiranja i provedbe.  

6 nacionalnih SHAREs Gateway-a kombinira znanja i alate postojećih inicijativa s doprinosom već uspostavljenih energetskih zajednica i donositeljima odluka. Nacrt Gatewaya na engleskom jeziku olakšava stvaranje nacionalnih internetskih stranica i može se prilagoditi individualnim potrebama svake zemlje.

Hrvatski nacionalni SHAREs Gateway moguće je pronaći na sljedećoj poveznici: https://energetske-zajednice.hr/.

 

SHAREs podržava postojeće (predvodnike), ambiciozne (pilote) i potencijalne buduće energetske zajednice

…. zajednice/skupine ljudi koje uspostavljaju/proširuju energetsku zajednicu u okviru, i uz podršku, SHAREs projekta.

Tijekom trajanja projekta, najmanje 20 novih pilot energetskih zajednica/zajedničkih akcija bit će izravno podržano u njihovoj uspostavi/pokretanju, u šest partnerskih zemalja. Kroz njihove povratne informacije, materijali razvijeni u sklopu projekta bit će dodatno testirani i poboljšani. Piloti pokrivaju različite oblike energetskih zajednica u širem smislu, uključujući prekograničnu energetsku zajednicu Austrije i Mađarske.

PREDVODNICI

… ljudi/organizacije koje su već provele projekte uspostave energetskih zajednica.

Zajednice predvodnika (eng. pioneers) su postojeće energetske zajednice ili kolektivi koji mogu pružiti važne uvide na temelju svog dosadašnjeg iskustva u provedbi sličnih projekata. U sklopu SHAREs projekta, oni postaju dio zajednice predvodnika i na taj način redovito dobivaju priliku za međusobnu razmjenu, kao i za dijeljenje svog znanja i iskustava.

... omogućuje prijenos znanja između predvodnika i budućih energetskih zajednica.

Kroz shemu mentoriranja, predvodnici prenose svoja iskustva iz prve ruke ambicioznim energetskim zajednicama. Osim toga, predvodnici imaju dodatnu podršku u vidu materijala razvijenih u sklopu projekta te također djeluju i kao multiplikatori promovirajući SHAREs Gateway i prenose informacije o SHAREs projektu unutar svoje mreže.

Potencijalne energetske zajednice ključne su za uspjeh SHAREs projekta te im se pristupa putem različitih tipova multiplikatora u zemljama partnerima na projektu, te na EU razini. Snažne nacionalne mreže partnera i europski obuhvat omogućavaju stratešku uspostavu SHAREs Gateway-a kako bi se dosegnuli sljedeći/budući lokalni heroji koji osnivaju svoju energetsku zajednicu.

Kontakt

Angela Holzmann, koordinator projekta

Österreichische Energieagentur - Austrian Energy Agency (AEA)

Mariahilfer Strasse 136, Vienna 1150, Austria

Tel. +43 (0)1 586 15 24 - 193

Mob. +43 (0)664 810 7881

energyagency.at

 

Kontakt u Hrvatskoj

Tijana Šimek, voditeljica projekta za Hrvatsku

Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske- REGEA

Andrije Žaje 10, 10000 Zagreb, Hrvatska

www.regea.org

 

Newsletter

Ostanite u tijeku uz SHAREs Newsletter!

Prijavite se ovdje.